Uživatel nepřihlášen - přihlásit
SO: 23044349 (objekt občanské vybavenosti)
České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 7, F. A. Gerstnera 7/8
Zadal(a): Medulove dne 01.12.2014
Důvod: Špatná poloha budovy (budova místo nádvoří apod.)
Poznámka: budova je dvojnásoně velká
Hlásit ČÚZK: ANO


Proč je budova chybná?Hlásit ČÚZK:

Poznámka: